Hora v hmle

Občianske združenie „Hora v hmle“ vzniklo 25.11.2016 zápisom do registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hlavným poslaním občianskeho združenia je združovať občanov, ktorí na základe dobrovoľnosti majú záujem podporovať, zveľaďovať netradičné, na Slovensku menej známe bojové umenia, relaxačno-zdravotné a pohybové cvičenia.

Názov združenia pochádza z konceptu Yin Yang, kde obraz Hory v hmle zobrazuje harmóniu a vzniká spojením Yin (hmly) a Yang (hory). Pre nás hmla predstavuje zatiaľ nevedomosť , nezáujem zo strany širokej verejnosti o bojové umenia, čo sú zase majestátne hory. Snažíme sa o to, aby tak ako ľudia opäť spoznávajú krásy našich hôr, objavili a spoznali aj krásu bojových umení. Presne tak, ako keď ráno padne hmla a spoza nej sa vynoria štíty hôr, tajomné a napohľad neprekonateľné.

Pridajte sa k nám a pomôžte ľuďom objaviť čaro bojových umení.

Zaujala Vás naša činnosť? Podporte nás:

IBAN SK33 1111 0000 0014 3943 8003
(do správy prosím uveďte dar – meno, priezvisko)

 
Ďakujeme.

Členstvo

Členmi občianskeho združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby,
ktoré sa stotožňujú so stanovami a cieľmi združenia.
Členom sa môžete stať
zaslaním vyplnenej prihlášky , predtým Vám však odporúčame, aby ste si prečítali stanovy. Po odoslaní vyplnenej prihlášky spolu s fotografiou, je potrebné uhradiť ročný členský príspevok na účet združenia uvedený v prihláške. Po zaslaní vyplnenej prihlášky spolu s fotografiou a zaplatení členského príspevku Vám bude zaslaný preukaz člena Združenia. V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na info@horavhmle.sk.

Výhody členstva:

50%   z ceny vstupného na akcie organizované občianskym združením

50%   zľava zo vstupného na prémiové tréningy Wing Tzun (nad rámec bežných tréningov WT) a semináre organizované WING GYMom Žilina a ďalšie.

Stanovy   Prihláška

2% z daní

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie Hora v hmle.

 • IČO:  50595601
 • PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
 • OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): “Hora v hmle”
 • SÍDLO-ULICA: BAJZOVA
 • SÚPISNÉ ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 2420/33
 • PSČ: 01001
 • OBEC: ŽILINA

TLAČIVÁ

Vyhlásenie pre zamestnancov

Potvrdenie o zaplatení dane

Dôležité termíny:

 • do 1. apríla 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre (vyhlásenie o poukázaní 2 % dane + Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo právnickou osobou. Ako postupovať pri poukazovaní 2% z daní môžete nájsť napríklad na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ďakujeme

Akcie

Na stránke sa pracuje