2% z daní

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie Hora v hmle.

 • IČO:  50595601
 • PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
 • OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): “Hora v hmle”
 • SÍDLO-ULICA: BAJZOVA
 • SÚPISNÉ ORIENTAČNÉ ČÍSLO: 2420/33
 • PSČ: 01001
 • OBEC: ŽILINA

TLAČIVÁ

Vyhlásenie pre zamestnancov

Potvrdenie o zaplatení dane

Dôležité termíny:

 • do 1. apríla 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre (vyhlásenie o poukázaní 2 % dane + Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou ktorá si sama podáva daňové priznanie, alebo právnickou osobou. Ako postupovať pri poukazovaní 2% z daní môžete nájsť napríklad na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Ďakujeme