Členstvo

Členmi občianskeho združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby,
ktoré sa stotožňujú so stanovami a cieľmi združenia.
Členom sa môžete stať
zaslaním vyplnenej prihlášky , predtým Vám však odporúčame, aby ste si prečítali stanovy. Po odoslaní vyplnenej prihlášky spolu s fotografiou, je potrebné uhradiť ročný členský príspevok na účet združenia uvedený v prihláške. Po zaslaní vyplnenej prihlášky spolu s fotografiou a zaplatení členského príspevku Vám bude zaslaný preukaz člena Združenia. V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na info@horavhmle.sk.

Výhody členstva:

50%   z ceny vstupného na akcie organizované občianskym združením

50%   zľava zo vstupného na prémiové tréningy Wing Tzun (nad rámec bežných tréningov WT) a semináre organizované WING GYMom Žilina a ďalšie.

Stanovy   Prihláška